Drogerie Codina

E-Shop - ON-LINE obchod > Drogerie Codina > Osvěžovač vzduchu LEVANDULOVÝ -Toni codi - s pumpičkou

Osvěžovač vzduchu LEVANDULOVÝ -Toni codi - s pumpičkou

Tento jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch levandulovou vůní.


(id:404 4039)
250,-
dostupnost: skladem

Rozkládá a neutralizuje pachy na toaletách, účinně likviduje pach cigaretového kouře, lze nastříkat přímo na textil nebo záclony, nezanechává vlhké skvrny, nešpiní zdi
Jemně parfémovaný přípravek osvěžuje vzduch, účinně eliminuje zápach na toaletách a příjemně provoní prostředí. Stačí stříknout do horní části místnosti - vůně účinkuje intenzivně již krátce po použití.

-   rozkládá a neutralizuje pachy na toaletách
-   účinně likviduje pach cigaretového kouře
-   lze nastříkat přímo na textil nebo záclony
-   nezanechává vlhké skvrny, nešpiní zdi

Obsah: 750 ml
Výrobce: Codina


Povinně zveřejňované bezpečnostní informace

Signální slova: Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501: Odstraňte obsah/obal …

 

TOPlist
Zajímavé odkazy - partneři| S-rank | SEO webu sledují SEO nástroje.cz | Inspirace pro učitelky-týdenní plány, materiály pro učitelky a práci s dětmi.| Oblečení pro Tebe Dámská móda a dámské oblečení e-shop -Dámská móda a dámské oblečení e-shop|

http://fcc-club.wbs.cz/logo_web_ms.jpg