Drogerie Codina

E-Shop - ON-LINE obchod > Drogerie Codina > Odstraňovač skvrn (s pumpičkou)

Odstraňovač skvrn (s pumpičkou)

Odstraňte špínu, odstraňte skvrny


(id:400602)
190,-
dostupnost: skladem

Prostředek bezpečně zbavuje textilie těžko odstranitelných skvrn z límečků, manžet, pracovních oděvů, blůz, spodního prádla, ubrusů, potahů a koberců. Odstraňovač aplikujte přímo na skvrnu a nechte působit. Následně textilii vyperte v ruce nebo v pračce a dobře vymáchejte.

- prostředek odstraňuje skvrny bez namáčení a drhnutí
- velmi účinný k odstranění skvrn od ovoce, kávy, jídla, tuku, rtěnky, krve
- lze použít při ručním praní i praní v pračce
- aplikuje se snadno, rychle, přesně, je šetrný k textiliím

Použití: skvrny, praní
Výrobce: Codina
Obsah: 750 ml 

Povinně zveřejňované bezpečnostní informace

Signální slovo: Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí..
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmoutsnadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.P501: Odstraňte obsah/obal …
EUH2018: Obsahuje kvartérní sloučeninu. Může vyvolat alergickou reakci.

 

TOPlist
Zajímavé odkazy - partneři| S-rank | SEO webu sledují SEO nástroje.cz | Inspirace pro učitelky-týdenní plány, materiály pro učitelky a práci s dětmi.| Oblečení pro Tebe Dámská móda a dámské oblečení e-shop -Dámská móda a dámské oblečení e-shop|

http://fcc-club.wbs.cz/logo_web_ms.jpg